ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Το Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής , σαν αυτόνομο Σχολείο ιδρύθηκε με το ΦΕΚ224/B/1-6-1964 το 1964.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *